כח התפילה

כבר קבעתם שיחה עם ריבונו של עולם?

התפילה – הדרך שלנו לדבר עם הקב"ה פנים אל פנים


08/05/22 | ז' אייר התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

במדרש תנחומא נאמר כי אין דבר שגדול יותר מן התפילה, ובמדרש מגילה נאמר "גדולה תפלה יותר מן הקרבנות ויותר ממעשים טובים, ויש אומרים אף יותר מתלמוד תורה". מכאן אנו למדים עד כמה חשובה וגדולה מעלת התפילה היא, ועד כמה יש להתייחס אליה ברצינות ובכבוד, כי זהו דיבורנו לפני מלך מלכי המלכים.

בספר "ארחות יושר" של הרב חיים קנייבסקי זצ"ל ישנן הלכות תפילה שונות שכאי לדעת. הבאנו לכאן את חלקן, והמקפיד עליהן יזכה לשפע ולחסד משמיים.

עבודה שבלב

גם אם אדם חלש מטבעו, ראוי שיגיע לבית הכנסת לתפילה עם הציבור. וכמובן לכל אדם מן המובחר להגיע בזמן לתפילה. בעת אמירת קדיש וברכות צריך להתרכז ולא לעשות אף מלאכה, גם לא הקלה ביותר. כמו כן, ראוי לעמוד בשעת הקדיש כי כך מראה כבוד שמיים.

צריך לזכור כי לפעמים התפילה נעשית אצלינו הרגל ושיגרה, והיא עוברת לידנו כמעשה יומיומי, אך כך כתב חזו"א באגרתו: "התפלה אם אמנם היא מצוה מעשית אצלנו... הנה אמנם מצוה עיונית וכל שלא יצא חובתו מצד הלב לא עשה גם במעשה מאומה, שאין תפלה אלא עבודה בלבו של אדם כמו שאמרו (תענית ב' א') ולעבדו בכל לבבכם".

 

לומד ולא יקבל על כך שכר

בשעת ברכות וקדיש אסור לעשות מלאכה, אפילו שום מלאכה קלה.

בשעת חזרת הש"ץ, קריאת הפרשה או אמירת קדיש אין ללמוד ולא יקבל על לימוד כזה שכר.

בבוקר יאמר: "מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שהוצאתני מאפלה לאורה".

במנחה יאמר: "מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, שכשם שזכיתני לראות כשהחמה במזרח כך זכיתני לראותה במערב".

ובערבית יאמר: "יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שכשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה, כך תוציאנו מאפלה לאורה".

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא כח התפילה

X
  • © כל הזכויות שמורות